Artikel Herenboeren Oss in Berghs Contact

Op woensdag 11 maart verscheen een paginagroot artikel over Herenboeren Oss in het Berghs Contact, het regionale krantje van Berghem.