Update van de kartrekkers

Gelukkig komt Nederland weer langzaam op gang, het zijn rare tijden geweest, en nog steeds. Bij Herenboeren Oss zijn vanwege de corona maatregelen de activiteiten even op een lager pitje komen te staan. Maar we zijn in Oss weer volop aan de gang. 

Nieuwe kartrekker
Bij de kartrekkersgroep heeft zich Gordon Braicks aangemeld die ons helpt met de financiële kant van de boerderij. Inmiddels hebben wij 33 intentieverklaringen ontvangen van enthousiaste mensen die mee willen doen. 

Gesprek Herenboeren Nederland
Wij zijn momenteel in gesprek met Herenboeren Nederland (HBNL). HBNL is het overkoepelende orgaan waar alle lokale herenboerderijen zich bij aansluiten. Momenteel is HBNL een stichting die in de nabije toekomst zal veranderen in een coöperatie. Als lokale herenboerderij word je lid van de coöperatie HBNL. Wij zijn in gesprek met HBNL hoe deze samenwerking eruit ziet.

Bijeenkomst na de zomervakantie
Wij willen na de zomervakantie een bijeenkomst organiseren. Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten voor het laatste nieuws. Je kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief