Wie zijn wij?

De groep initiatiefnemers van Herenboeren Oss bestaat uit een kern van acht mensen: Marlies, Hester, Hans, Sarah, Willem, Ellen, Peter en Ewoud. Hieronder stellen zij zich aan jou voor.

Wie zijn wij?

Marlies de Beer

Ik ben Marlies de Beer. Ik woon in Oss, moeder van drie kinderen en grootmoeder van 2 kleinkinderen. Via een collega kwam ik in contact met Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. Na een rondleiding op de boerderij was ik meteen super enthousiast. Zo’n boerderij moeten we ook in Oss hebben, dacht ik.

En zo is het balletje gaan rollen met een publicatie in de Sleu­tel in 2018. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in duurzaamheid, biologische teelt van groente en fruit en natuurlijk het diervriendelijk houden van vee. Ik hoop dat ik voldoende mensen enthousiast kan maken en dat onze Herenboerderij in Oss een feit wordt. 

 

Wie zijn wij?

Hester Berns

Hallo! Mijn naam is Hester Berns en woon samen met mijn man, zoon en dochter in Oss-Zuid. Mijn drijfveer om baas te zijn over mijn eigen voedsel dat op een duur­zame en verantwoorde manier wordt geproduceerd, is het dierenwelzijn, het milieu en natuurlijk gezond eten. De wijze waarop dieren in de inten­sieve vee-industrie worden gehouden, de lange veetransporten en de vele mega-stalbranden zijn voor mij voldoende redenen om hier als consument niet aan bij te willen dragen.

Seizoensgebonden voedsel van eigen land zorgt er tevens voor dat je voetafdruk verkleind wordt. Je komt namelijk niet meer in de ver­leiding om een stuk groente of fruit afkomstig van een ver land in je win­kelwagentje te leggen. Als je vlees wilt afnemen van de Herenboerderij weet je dat het eerlijk vlees is. De dieren krijgen alle tijd en ruimte om te groeien waarbij ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Kortom het eten van een Herenboerderij is smaakvol, de dieren hebben een goed leven en je draagt bij aan een beter milieu!

 

Wie zijn wij?

Hans van Wijk

Mijn naam is Hans van Wijk, 69 jaar jong en dus enkele jaartjes met pensioen. Thuis ben ik de kok en kook graag met zoveel mogelijk verse producten. Al jaren heb ik een leuke kruidentuin waar ik veel gebruik van maak.

Mijn partner komt uit Boxtel en daardoor heb ik het Herenboeren initiatief vanaf het begin gevolgd. Toen dit idee ook in Oss ging leven heb ik mij natuurlijk direct aangemeld omdat ik het erg belangrijk vind dat mensen op een goede manier met hun voeding en de natuur bezig zijn. Daarom geef ik graag presentaties om mensen te overtuigen om met ons mee te doen om Herenboerderij Oss tot een succes te maken.
 
foto Sarah
foto Willem

Sarah Hoeben &
Willem van der Burgt

Wij zijn Sarah Hoeben en Willem van der Burgt. Wij wonen in Berghem en hebben 2 jonge kinderen (4 en 6 jaar oud). Na het zien van de uitzending van Tegenlicht over de Herenboeren beweging in Nederland zijn we in contact gekomen met Herenboeren Oss. We hebben ons inmiddels aangesloten bij de kartrekkersgroep, we willen namelijk niets liever dan op korte fietsafstand van Oss een prachtige Herenboerderij beginnen!

Binnen ons gezin vinden wij een gezonde leefstijl met duurzaam geproduceerde voeding belangrijk. Ook willen we onze kinderen meegeven waar hun eten vandaan komt en het liefst nog willen we het ze kunnen laten zien!

We hebben veel moeite met de intensieve veehouderij waarbij dieren als producten worden behandeld, maar ook de manier waarop de mens tegenwoordig met de natuur en de aarde omgaat moet – in onze ogen – echt veranderen. We lijken het respect voor de natuur en de dieren te zijn verloren en we zouden het graag anders willen doen.

Een manier waarop voedsel wordt geproduceerd dicht bij huis, zodat er geen transport en geen verpakkingsmateriaal nodig is. Een manier waarbij geen pesticiden en andere chemicaliën worden gebruikt, zodat de lucht om ons heen schoner wordt en we gezondere voeding eten. Maar bovenal een manier waarbij voedsel op kleine schaal wordt geproduceerd met aandacht voor de dieren, het voedsel en je ook nog eens in verbinding komt met elkaar.
Doe jij ook met ons mee?

 

Ellen van den Bosch

Ellen van den Bosch

Mijn naam is Ellen van den Bosch, ik woon met mijn man en twee zoons van 18 en 20 in Oss, op Ussen. Ik kom uit oorspronkelijk uit Nuland en veel vriendinnen woonden op een boerderij. Dat vond ik prachtig. Al sinds mijn jeugd ben ik bezig met het welzijn van mensen, dieren en de aarde als lid van natuur- en milieuorganisaties en mensenrechtenbewegingen. Ik werk als docent Nederlands en Engels en consulent werk en inkomen, vooral met anderstaligen en mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Ik wil graag dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Iedereen heeft wel een talent, en meestal zelfs meerdere talenten! 

Het activistische in mij zorgde ervoor dat ik in 2011 startte met “Weg met de Bende van Oss” met als doel aandacht te krijgen voor zwerfafval en het verkleinen van de plastic soep. Door contacten in deze nieuwe wereld ben ik steeds duurzamer gaan leven en eten. De intensieve vleesindustrie, de stalbranden en de onverantwoorde manier van omgaan met onze spaarzame natuur lijken vanuit de politiek niet of moeizaam gewijzigd te worden. “Het liefst zou ik zelf een duurzame boerderij beginnen”, dacht ik al een lange tijd.

Toen ik de uitzending van Tegenlicht over de Herenboeren zag, wist ik dat dit dé manier was om zelf onderdeel te zijn van de oplossing tot het telen van biologische groenten, fruit en biologisch vlees. Door samen een coöperatie te starten, kun je zorgen voor goed en gezond voedsel in een diervriendelijke en een natuurlijke omgeving. Ik wil de aarde op deze manier beter maken en beter achterlaten. Uiteraard wil ik graag lekker eten van groente, fruit en vlees dat we met Herenboeren zelf hebben geteeld, gekweekt en grootgebracht.  

William Hunter Revisited

Peter van der Kraan

Ik ben Peter van der Kraan, ben getrouwd en heb 3 zoons. Ik ben van jongs af aan al geïnteresseerd in de natuur. Een studie Biologie was het logisch vervolg. Ik ben werkzaam in het Radboudumc in Nijmegen als hoofd van een onderzoekslaboratorium. Dus niet meer beroepshalve met de natuur bezig maar ik ga nog wel wekelijks op pad in de natuur.

In de loop der jaren is één van de dingen die mij opvielen tijdens deze uitstapjes de achteruitgang van onze natuur, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit heeft mij ervan overtuigd dat we niet kunnen doorgaan met de huidige manier van voedsel produceren maar dat moet gebeuren op een natuur-inclusieve wijze. Alleen duurzaam voedsel produceren met oog voor een schoon milieu en aandacht voor biodiversiteit en dierenwelzijn heeft naar mijn mening toekomst. Daarom moeten we toe naar lokale productie van voedsel op een natuur-inclusieve manier. De beste manier om dit
te bereiken is als je zelf invloed hebt hoe je voedsel wordt geproduceerd.

Daarom heb ik mij aangesloten bij het Herenboeren initiatief. Door samen een Herenboerderij te starten kunnen we zorgen voor lokaal geproduceerd voedsel, met aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn. Wie kan daar nu tegen zijn?

 

Foto Ewoud Vink

Ewoud Vink

Hallo! Ik ben Ewoud Vink. Samen met mijn vrouw en onze twee kinderen (14 en 12 jaar) woon ik met plezier in de wijk Kortfoort. Via vrienden hoorde ik over het concept Herenboeren. En na het bijwonen van de Tegenlicht bijeenkomst over plattelandspioniers in de Osse bibliotheek besloot ik om mij aan te sluiten bij de enthousiaste kartrekkers.

Graag werk ik actief mee aan dit lokale bewonersinitiatief om samen (h)eerlijk voedsel te produceren. Als tegengeluid van de grootschalige landbouw en veeteelt. Waar het vooral draait om winstmaximalisatie. Waarvoor landbouwgronden wereldwijd worden uitgeput. Waarbij producten over duizenden kilometers worden vervoerd. Waarmee miljoenen dieren in de intensieve veehouderij worden gevoed.

Het concept Herenboeren draait dit om en laat zien dat het anders kan. Een Herenboerderij op korte fietsafstand van je woonplaats. Met zo’n 150 tot 200 huishoudens samen werken aan kringlooplandbouw zonder verspilling. Op een natuurgedreven manier gezond voedsel produceren. Door een boer die een vast salaris ontvangt. Hopelijk kunnen we volgend jaar figuurlijk en letterlijk de vruchten hiervan gaan plukken op onze Herenboerderij!